Doanh nghiệp

Cầu nối luật pháp Việt - Mỹ: Chuyên môn và tâm huyết của Duong Global Business Consulting Group

Duong Global Business Consulting (DGBC) là công ty luật chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực thương mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.