Thời sự

BCD Blockchain ra mắt thị trường ID mềm BSIM NFT & AI

Để có thể tạo ra một ID mềm có tính bảo mật cao trên một nền tảng phi tập trung sử dụng công nghệ Blockchain, nhóm kỹ sư của BCD Blockchain đã phải mất hơn hai năm nghiên cứu và phát triển. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á sáng tạo ra một ID mềm được ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực viễn thông.