Doanh nghiệp

Nghệ thuật ‘chèo thuyền’ của Times Pro trong thị trường đầy bão tố và hành trình đưa thương hiệu Times Space Co-working thích ứng vượt khó

Tình hình thị trường kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng từ những năm diễn ra đợt sóng Covid-19 (cuối năm 2019) đến thời điểm hiện tại (cuối năm 2023) liên tục ‘đảo chiều’ gây ra những sự chấn động ảnh hưởng vô cùng lớn tới các doanh nghiệp. Năm 2023 là một năm đầy biến động và thách thức của thị trường bất động sản. Tuy nhiên 2023 cũng là cơ hội vượt lên cho những doanh nghiệp có sự thích ứng linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng đổi mới.