Doanh nghiệp

Tìm hiểu cách Văn phòng Luật S.T Hanoi tại Băng Cốc giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình

Qua một trải nghiệm không hay của một người bạn khi bị dính tới pháp luật tại Thái Lan, tôi tình cờ biết đến Văn phòng Luật S.T Hanoi có trụ sở tại Băng Cốc, Thái Lan do anh Nguyễn Đăng Tuấn là người đại diện. Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với anh Tuấn, tôi được biết đây là Văn phòng luật đầu tiên do người Việt thành lập có trụ sở tại Băng Cốc, Thái Lan.