Doanh nghiệp

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA CÙNG AB INBEV NÂNG CAO VĂN HÓA THƯỞNG THỨC BIA CÓ TRÁCH NHIỆM CHO HÀNG NGÀN CÔNG NHÂN VIÊN TẠI BÌNH DƯƠNG

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức của đối tượng công nhân viên tại Bình Dương, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với công ty AB InBev và nhãn hàng Budweiser tổ chức Chương trình Đã uống bia thì không lái xe – Thưởng thức bia có trách nhiệm Vì ai đó cần bạn.