Kết nối

Nhà báo Xuân Nguyên và NSƯT Hương Giang chuẩn bị làm Lễ Hằng Thuận tại chùa Vạn Phúc

Chùa Vạn Phúc (Sóc Sơn - Hà Nội), nơi đây được biết đến là địa chỉ gieo duyên lành cho nhiều thiện nam tín nữ lựa chọn tổ chức lễ Hằng Thuận, một nghi thức cưới đặc biệt trong không gian tâm linh tín ngưỡng của Phật pháp. “Hằng” là mãi mãi, “Thuận” là hòa hợp, yêu thương cảm thông.