Chậm công bố thông tin, Xây lắp Thương mại 2 (ACS) bị phạt 70 triệu

ACS bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 15/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây lắp Thương mại 2 (mã chứng khoán: ACS).

Cụ thể, ACS đã vi phạm khi công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020.

Do đó, ACS bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

https://cafef.vn/cham-cong-bo-thong-tin-xay-lap-thuong-mai-2-acs-bi-phat-70-trieu-20220317220745247.chn

Nhiên An

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị