Thương hiệu

Bác sĩ thương hiệu Nguyễn Khánh Trung và hành trình cùng Brand Doctor thổi hồn giá trị sáng tạo

Dành cả cuộc đời nâng bước thành công cho các thương hiệu cá nhân và tổ chức. Hành trình của Bác sĩ Thương hiệu Nguyễn Khánh Trung không có gì ngoài sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm theo đuổi lý tưởng lan tỏa giá trị sáng tạo.